VİZYONUMUZ

Çocukların gelişim düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek; çağdaş ve güncel eğitim programları ve yaklaşımları çerçevesinde; bilimsel temele dayalı, evrensel, sanatsal, spor ve kültürel etkinliklere önem vererek, okul öncesi eğitimde kaliteyi arttırmak ve yaygınlaştırmaktır.

MİSYONUMUZ

‘En kıymetliniz için sevgiyle ve güvenle’diyerek 1994’te  çıktığımız eğitim yolculuğumuzda; yaratıcı, öz güveni yüksek, topluma ve doğaya karşı duyarlı, mutlu, sorgulayan, yeniliğe uyum sağlayabilen ve geleceğe yön veren nesiller yetiştirmektir.

HEDEFLERİMİZ

Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak; onları sistemli bir biçimde ilköğretime hazırlamak, Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamakla birlikte; ağırlıklı olarak İngilizce temellerini oluşturmak; Atatürk ve insan sevgisi ışığında manevi değerlere bağlılığın gelişmesine yardımcı olmak, olumlu alışkanlıklar kazandırmak ve olumsuz davranışların düzeltilmesine rehberlik etmek, okul öncesi eğitim konusunda anne-baba ve çevreyi aydınlatıcı çalışmalar yapmaktır. 

DEĞERLERİMİZ

1994 yılında başladığımız eğitim yolculuğunda bizi biz yapan ilkelerimizden hiç taviz vermedik.
Hayatın temelleri üzerinde yükselen çocuk merkezli bir yapı oluşturduk. Tüm paydaşlarımıza ve çocuklarımıza karşı şeffaf bir yönetim sergiledik.
Eğitimin okulda bitmediği bilinciyle ailelerimizle her zaman etkin bir iletişim kurduk ve yolculuğumuza ilk günkü heyecanımızla devam ediyoruz.