EĞİTİM MODELİMİZ

Uzman eğitim danışmanlarımızca, hedeflerimiz doğrultusunda, aylık olarak hazırlanan eğitim programımız, her yaş grubu için uygun içerik ve biçimde uygulanmaktadır. Çocuklara verilen her tür bilginin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla, yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi destekleyecek etkinlikler planlanmaktadır.

Geleceğin Koşullarına Uygun Çağdaş Eğitim Modeli

Uçan Balon’da eğitim modelimizi geleceğin koşullarına uygun planlıyoruz.
“Modern ama Özünü Bilen”, “Yoğun ama Yormayan”, “Eğlendirirken Öğreten”,
“Eğitimi Sevgiyle Yoğuran’’ bir yöntem geliştirdik.

Eklektik Eğitim Modeli

Programımız batı standartları ve çağdaş uygulamalar dikkate alınarak, ülkemiz değerlerine uyum sağlayacak yöntemle hazırlanmaktadır. Eklektik bir yöntemle ve Çoklu Zeka, Reggio Emilia, High Scope gibi eğitim yaklaşımlarından yararlanılarak uygulamaya geçirilmektedir.

Eğitim programımız, çok yönlü gelişimsel bir programdır. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında yaratıcılıklarını kullanarak, keşfederek, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak, anlamlı deneyimler kazanmalarına yöneliktir.

Bu programa göre yetişen çocuklarımız;
Öğrenme için olumlu tutum geliştirebilme,
Hayal gücünü kullanma,
Araştırma becerisini kullanma ve geliştirme,
Problem çözme becerisi,
Sorgulama,
Dönüşümlü düşünme,
Neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Uçan Balon, 1994’den bu yana okul öncesi eğitimde fark yaratan, çağdaş bir eğitim anlayışı benimsemektedir. Çok yönlü eğitim materyalleri ile donatılmış güvenli, sağlıklı ve özgür sınıf ortamlarında her öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınır ve tüm etkinlikler buna göre planlanır. 

Kendine güveni olan, başkaları ile olumlu iletişim kurabilen, problem çözümüne farklı yollar üreten, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş, empati, işbirliği, paylaşma, saygı, barış gibi değerlere sahip bireyler yetiştirmek programımızın odak noktasıdır.