27 Yıldır Türkiye’nin Öncü Anaokulu Uçan Balon,

1994’ten yılında çıktığımız eğitim yolculuğumuzda; bireyin gelişimindeki en önemli dönem olan, okul öncesi döneme etki etmenin sorumluluğuyla; çocukların gelişim düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olarak, çağdaş öğrenme teknikleri kullanılarak zenginleştirilen eğitim programımızı, sevgimizle harmanlayarak geleceğimizi inşa edecek çocuklarımıza sunduk, sunuyoruz.

Ve şimdi; yaratıcı, öz güvenli Uçan Balon’lu Çocuklar üniversiteli oldular…

 

VİZYONUMUZ

Çocukların gelişim düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek; çağdaş ve güncel eğitim programları ve yaklaşımları çerçevesinde; bilimsel temele dayalı, evrensel, sanatsal, spor ve kültürel etkinliklere önem vererek, okul öncesi eğitimde kaliteyi arttırmak ve yaygınlaştırmaktır.

MİSYONUMUZ

‘En kıymetliniz için sevgiyle ve güvenle’diyerek 1994’te  çıktığımız eğitim yolculuğumuzda; yaratıcı, öz güveni yüksek, topluma ve doğaya karşı duyarlı, mutlu, sorgulayan, yeniliğe uyum sağlayabilen ve geleceğe yön veren nesiller yetiştirmektir.

HEDEFLERİMİZ

Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak; onları sistemli bir biçimde ilköğretime hazırlamak, Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamakla birlikte; ağırlıklı olarak İngilizce temellerini oluşturmak; Atatürk ve insan sevgisi ışığında manevi değerlere bağlılığın gelişmesine yardımcı olmak, olumlu alışkanlıklar kazandırmak ve olumsuz davranışların düzeltilmesine rehberlik etmek, okul öncesi eğitim konusunda anne-baba ve çevreyi aydınlatıcı çalışmalar yapmaktır. 

DEĞERLERİMİZ

1994 yılında başladığımız eğitim yolculuğunda bizi biz yapan ilkelerimizden hiç taviz vermedik.
Hayatın temelleri üzerinde yükselen çocuk merkezli bir yapı oluşturduk. Tüm paydaşlarımıza ve çocuklarımıza karşı şeffaf bir yönetim sergiledik.
Eğitimin okulda bitmediği bilinciyle ailelerimizle her zaman etkin bir iletişim kurduk ve yolculuğumuza ilk günkü heyecanımızla devam ediyoruz.

FARKLILIKLARIMIZ 

Uçan Balon Anaokulları olarak en önemli farklarımızdan birisi; 1994 yılında  kurulduğumuz günden bu güne, okul öncesi eğitim alanında, dünyada olan gelişmeleri takip etmek, kültürümüze ve ülkemiz eğitim sistemine örtüşecek şekilde eğitim programımıza entegre etmektir. Bu amaçla da, pek çok uluslararası proje ortaklığında bulunarak evrensel eğitim anlayışını, ülkemiz çocuklarıyla buluşturmayı misyon edinerek, global özelliklere ve becerilere sahip nesiller yetiştirmektir.

ULUSLARARASI PROJELERİMİZ

Okul Öncesinde Fırsat Eşitliği AB Projemiz (2005)

1 Kasım 2005’ te Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı – Ulusal Ajansı’na sunduğumuz projemiz, “Geleceğin Sermayesi” kapsamında değerlendirilmiştir.

İstanbul / Ümraniye Bölgesi’nde, sosyoekonomik durumu yetersiz ailelerin çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak amacı ile Uçan Balon Anaokulunda, ücretsiz okul öncesi eğitim faaliyetlerinde bulunmalarına olanak tanınmıştır. Projemiz kapsamında; dört ay boyunca 28 çocuk bu okul öncesi eğitimden yararlanmıştır.

Uluslararası Girişimcilik Projesi (2008)

Proje,  Wharton Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Paul Kleindorf ve Prof. Ülkü Öktem’in girişimiyle oluşturulmuştur. Gelecek Derneği, Uçan Balon Anaokulları ve Bahçeşehir Üniversitesi ortak projesi olarak gerçekleştirilmiştir. Gelecek neslin fırsat eşitliği içinde, güvenli, yaşanabilir bir çevrede ve refah seviyesi yüksek koşullarda yaşam sürmesine imkân sağlamak amacı ile iki ay boyunca ekonomik koşulları yetersiz, 25 genç girişimci kadına 100 saat ücretsiz eğitim verilmiştir.

AIESEC ile Uluslararası Öğrenci Değişim Programı (2010)

Üyelerine hem gelişim hem de yurt dışı staj fırsatı sağlayan AIESEC, dünyanın en büyük öğrenci organizasyonudur. Bu kapsamda; Uçan Balon Anaokulları, 2010 yılından itibaren; çocuk gelişimi, psikoloji ve benzer alanlarda eğitim gören, AB’ye üye ülkelerden ve ABD’den öğrenci kabul etmektedir. Aynı zamanda Uçan Balon  Anaokulları yöneticimiz, AIESEC İstanbul öğrenci seçme komitesinde de yer almıştır.

AVRUPA BİRLİĞİ Leonardo Da Vinci Projelerimiz (2007- 2015)

Hamburg’da bulunan, Altona Sosyal Pedagoji Meslek Yüksekokulu ile yürüttüğümüz proje kapsamında,  Alman stajyerler her yıl 5 ay  boyunca Uçan Balon Anaokulları’nda stajlarını tamamlayarak,  anaokulu öğretmeni olmaya hak kazanmışlardır.

2013 yılında PSY’nin uluslararası stajyer değişim koordinatörleri Petra ve Heiko bir hafta boyunca Uçan Balon Anaokulları Şubelerini ziyaret ederek, öğrencilerinin staj koşullarını değerlendirme olanağına kavuştular. Bizler de bu ziyaretlerden büyük keyif aldık. Uçan Balon’lu Çocuklar, farklı kültürden kişilerle tanışmaktan mutluluk duyarak, farklı kültürlere karşı farkındalık kazanmışlardır. 2014’te Uçan Balon kurucuları ve psikologlarının Hamburg’a ziyaretini planladık.  Her iki konuğumuza da ziyaretleri ve paylaşımları için teşekkür ediyoruz.

NEDEN UÇAN BALON ?
Eğitim

Eğitim En kıymetlilerimiz için; 1994’den bu yana okul öncesi eğitimde fark yaratan, çağdaş  eğitim anlayışını, sevgi ve güven üzerine temellendirerek geleceğimizi inşa ediyoruz.

Uçan Balon Anaokulları’nda, güvenli, sağlıklı ve özgür sınıf ortamlarında; her öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınarak tüm etkinlikler planlanır. 

Eğitim programımız, uzman eğitim danışmanlarımızca eklektik yöntemle hazırlanır ve aylık eğitim programımız tüm şubelerde aynı şekilde uygulanır.

Uçan Balon Anaokulları’nda çocuklar, sanat ve spor ile iç içe yetişirler.

Okullarımızda, çocukların yetenek gelişimini desteklemek amacıyla; ilgili sanat dalında konservatuvar ve/veya akademi eğitimi almış profesyonel eğitmenler tarafından, pek çok alanda branş dersi verilir. 

UÇAN BALON sürekli GELİŞİM VE EĞİTİM MERKEZİ

Uçan Balon’da eğitim, sadece çocuklarımız için değildir. Eğitimin okulda bitmediği bilinciyle, çocukların geleceğine yön veren herkes için Uçan Balon’da eğitim devam eder.

Öğretmen Eğitimleri

Değişen ve gelişen çağa hızla uyum sağlayabilmek, yeni kuşakların ihtiyaçlarını ve özelliklerini en iyi şekilde anlayabilmek ve buna uygun eğitim verebilmek için çocukların geleceğine bire bir dokunan öğretmenlerimizin gelişimini desteklemek en öncelikli amaçlarımızdandır. Bu amaçla; yılda 4 defa öğretmenlerimiz için hizmet içi eğitimler düzenlenir.

Veli Eğitimleri

Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı, siz değerli velilerimizle takım arkadaşı olarak yetiştiriyoruz. Takımın her bir parçası ‘çocuk’ ile ilgili öğrenmeyi sürdürmelidir bakış açısıyla; velilerimiz için her ay çocuk gelişimi ile ilgili eğitimler düzenlenir ve bültenler hazırlanır.

Kurucu / Yönetici Eğitimleri

Uçan Balon’da tüm paydaşlarımıza, velilerimize ve çocuklarımıza karşı şeffaf bir yönetim sergilenir.

Takımın gelişimini, çocuk yararına en etkili olacak şekilde desteklemek okul yöneticilerimizin sorumluluğudur. Bu sorumluluğa destek olmak da merkezimizin öncekileri arasındadır. Bu bilinçle; okul yöneticilerimizin iletişim, yönetim ve organizasyon becerilerini geliştirmeleri, liderlik vasıflarını öne çıkarmaları amacıyla yılda 2 defa yönetici eğitimleri düzenlenmektedir.

Sağlık ve Güvenlik Önceliğimiz

İş sağlığı ve güveliği uzmanımız tarafından, okullarımızda düzenli olarak incelemeler yapılır. Bu incelemelerde, okullarımıza gerekli talimatlar verilir ve düzenlemeler yapılır.

İş sağlığı ve güveliği uzmanımız tarafından hazırlanan aylık talimatların uygulanırlığı her ay denetlenir ve hizmet içi eğitim verilir .

Tüm kurumlarımızda, binalarımızın her alanı, uzman kişilerce düzenli olarak dezenfekte edilmektedir.

Sağlıklı Beslenme

Beslenme programımız, çocukların günlük alması gereken kalori ve besin değerleri hesaplanarak, beslenme uzmanımız tarafından hazırlanır ve tüm şubelerde aynı şekilde uygulanır.

Tüm yemekler, Uçan Balon mutfağında aşçımız tarafından hazırlanır.

Günlük Mobil Veli Bilgilendirme Sistemi

Uçan Balon’ da velilerimize  karşı her zaman şeffaf bir iletişim sergilenir.

Mobil bilgilendirme sistemi ile velilerimiz, çocuklarının gün içerisindeki eğitim ve etkinliklerine, beslenme, uyku vb. tüm süreçlerine dair fotoğraf, video, duyuru ve bilgilendirmeleri  mobil cihazlarından takip ederler.

Aylık Veli Bilgilendirme Sistemi

Velilerimiz, çocuğunun gelişimi ile ilgili, öğretmeni ve kurum psikoloğu tarafından her ay düzenli olarak gelişim raporu ile bilgilendirilir.